Reklamacje i zwroty

GWARANCJA

Obowiązkiem prawnym firmy MasterWeld jest dostarczenie zamówionego towaru bez wad. W przypadku gdy otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub uszkodzi się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od użytkownika przysługuje Ci prawo gwarancji, o ile gwarancja została udzielona np. przez producenta, importera lub sprzedawcę, warunki gwarancji zostały wyszczególnione w dokumencie gwarancyjnym, który otrzymałeś wraz z towarem a wada która wystąpiła objęta jest gwarancją i nie upłynął jeszcze jej okres.

REKLAMACJA

Niezależnie od powyższego, jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub jest niezgodny z zawartą umową, a towar nabyłeś jako konsument, masz prawo złożyć reklamację. Wadliwy towar powinien zostać odesłany do sprzedawcy, aby umożliwić mu zbadanie zasadności reklamacji. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami w celu wyznaczenia kolejnych niezbędnych kroków.

GWARANTOWANE 14 DNI NA ZWROT PRODUKTU

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta” masz prawo zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Prawo odstąpienia od umowy ma tylko konsument, zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego za konsumenta uznaje się osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W tym przypadku przedsiębiorca nie jest w takiej sytuacji traktowany jako słabsza strona umowy, tylko jako równorzędny podmiot gospodarczy, prowadzący własny biznes.
Skorzystanie z tego prawa jest możliwe, jeśli w powyższym terminie złożysz pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Pisząc takie oświadczenie, możesz skorzystać ze wzoru dostępnego. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą poczty.

Zwracany produkt powinien zostać wystanie w ciągu 14 dni od daty zakupu na adres spółki dostępny w zakładce "Kontakt". Koszt przesyłki zwrotnej ponosi wysyłający. Przybliżony koszt zwrotu można ustalić na podstawie naszej zakładki "Koszt dostawy" warto zapamiętać, że sklep może posiadać zniżki u przewoźników, w tym wypadku koszt przesyłki może się różnić.
Prawo do odstąpienia od umowy nie daje możliwości bezpłatnego używania produktu. Zgodnie z przepisami, w przypadku gdy produkt był użyty w większej ilości niż jest to konieczne do stwierdzenia funkcjonalności, sprzedający ma prawo do obciążenia kupującego kosztami umniejszenia jej wartości.

W przypadku odstąpienia od umowy zwrot otrzymanej kwoty( wartość towaru + koszty transportu) z wyjątkiem wspomnianych wyżej kosztów zwrotu. Po otrzymaniu zwróconego zakupu środki zostaną odesłane na wskazane konto bankowe.

Zgodnie z prawem prawo do zwrotu nie przysługuje m.in. gdy przedmiotem sprzedaży jest:

  • rzecz stworzona na indywidualne zamówienie konsumenta,
  • rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu.

POZASĄDOWA DROGA ROZSTRZYGNIĘCIA SPORU

W przypadku zastrzeżeń do transakcji oraz sporu ze sprzedającym istnieje sposobność rozstrzygnięcia sporu na drodze pozasądowej. Właściwym organem do rozstrzygania sporu dla handlu są polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Przeniesienie sprawy do tej instytucji wymaga zgody obu stron.