Ogólne warunki gwarancji

Obowiązkiem prawnym firmy MasterWeld jest dostarczenie zamówionego towaru bez wad. W przypadku, gdy otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub uszkodzi się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od użytkownika przysługuje Ci prawo gwarancji. Warunki gwarancji zostały wyszczególnione w dokumencie gwarancyjnym, który dołączony jest do towaru a wada, która wystąpiła objęta jest gwarancją i nie upłynął jeszcze jej okres.

 1. Producent udziela gwarancji na okres 24, 36 i 60 miesięcy zarówno na zakup konsumencki jak i związany z działalnością gospodarczą.
 2. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w trakcie trwania gwarancji które powstały z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie lub niewłaściwą technologią wykonania.
 3. Reklamacja powinna być zgłoszona drogą pisemną w trakcie trwania gwarancji.
 4. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.
 5. Wady powstałe w okresie gwarancyjnym będą usuwane przez Centrum Serwisowe PATON w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia dostarczenia sprzętu do serwisu.
 6. Reklamowany produkt należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami w transporcie.
 7. Reklamowany produkt powinien być dostarczony do punktu sprzedaży. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:
  • przedstawienie dokumentu potwierdzającego fakt dokonania zakupu wraz z datą sprzedaży (paragon, faktura VAT),
  • przedłożenie prawidłowo wypełnionej Karty Gwarancyjnej
  • dostarczenie w pełni skompletowanych dokumentów zgodnie z informacją zawartą w instrukcji obsługi.
 8. Podstawowe zobowiązania gwarancyjne nie obejmują sprzętu:
  • który posiada uszkodzenia mechaniczne, wpływającymi na funkcjonowanie urządzenia (np. deformacja obudowy lub części urządzenia wskutek upadku z wysokości, upadku ciężkiego przedmiotu na urządzenia, uszkodzenie elementów sterujących lub złączy);
  • który posiada ślady korozji, która spowodowały usterkę;
  • które zostały uszkodzone z powodu wpływu dużej wilgoci na elementy zasilania i elektroniki;
  • które zostały uszkodzone z powodu nagromadzenia się w środku kurzu, przewodzącego prąd (pył węglowy, wiór metalowy itp.)
  • w przypadku samodzielnych prób naprawy jego węzłów i/lub wymiany części elektronicznych;
  • uszkodzeń będących skutkiem montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych środków konserwujących.
  • użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i wytycznymi zawartymi w Instrukcji Obsługi
  • przeciążenia urządzenia, prowadzącego do uszkodzenia elementów urządzenia.
 9. Podstawowe zobowiązania gwarancyjne nie mają zastosowania do wymiany elementów urządzenia spawalniczego które podlegają eksploatacji, narażone są na kontakt fizyczny.
 10. Roszczenia dotyczące poniższych elementów przyjmuję się w terminie nie później niż dwa tygodnie od daty sprzedaży:
  • Przycisk wyłączenia i włączenia,
  • Pokrętła regulacyjne parametrów spawania,
  • Gniazda podłączenia kabli i rękawów,
  • Gniazda sterowania,
  • Kabel sieciowy i wtyczka kabla sieciowego,
  • Uchwyt transportowy, pas na ramię, walizka, pudło,
  • Kabel masowy oraz uchwyty spawalnicze.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy naprawy gwarancyjnej lub wyznaczenia datę początkową do obliczenia okresu gwarancji - miesiąc i rok produkcji urządzenia (określone są na podstawie numeru seryjnego):
  • W przypadku zagubienia karty gwarancyjnej przez właściciela,
  • W razie braku poprawnego wypełnienia lub braku wypełnienia karty gwarancyjnej przez sprzedawcę przy sprzedaży urządzenia