Niezmienne wartości leżące u podstaw firmy charakteryzują Zakład Pilotażowy Paton Urządzeń Spawalniczych Instytutu Elektrycznego Spawania imienia E.O. Paton, dzięki którym odróżniają go od innych przedsiębiorstw przemysłowych.

Klient

klient

Cenimy naszych klientów pracujemy po to aby spełniać ich zapotrzebowanie na wysokiej jakości sprzęt spawalniczy.

Kadra

klient
Główne zasady zatrudnienia w firmie przedstawiają się następująco: Zaangażowanie ludzi, którzy mogą podjąć inicjatywę i mają twórcze podejście do pracy. Stawiają na ciągły rozwój zawodowy w naszym zespole, który zostaję doceniony poprzez osobisty wkład każdego pracownika.

Jakość

ok
Globalny poziom jakości. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest osiągnięcie doskonałości we wszystkich naszych produktach, ciągle poprawiamy jakość wytwarzanych urządzeń aby w ten sposób klient otrzymał produkt doskonały.

Zespół

ok

Wzajemny szacunek jest główną zasadą naszego zespołu. Jesteśmy zespołem, którego celem jest osiągnięcie wspólnych korzyści.

Wizerunek

ok
Wysoka reputacja firmy została zdobyta przez lata ciężkiej pracy. Solidna firma oznacza sprzęt godny zaufania.

Rozwój

ok
Uważamy, że ciągłe generowanie nowych pomysłów oraz realizacja ich w praktyce pozwoli nam się rozwijać. Ciągłe poprawiamy linie produkcyjne poprzez modernizacje i zastosowanie nowych technologii.

Pewność
siebie

ok

Utwierdzamy w przekonaniu o kontynuacji progresywnego rozwoju naszego zespołu w sposób spokojny i  bezpieczny poprzez utworzenie rezerwy środków pieniężnych na dalszy rozwój.

Naszą misją jest tworzenie urządzeń o wyjątkowej jakości w spawalnictwie oraz rozpowszechnianie ich na całym świecie.

Aby zrealizować swoją misję Zakład Pilotażowy Paton przyciąga, angażuje oraz wspiera najbardziej utalentowanych inżynierów, projektantów, ekspertów w dziedzinie marketingu, sprzedaży i wsparcia klienta. Nasi pracownicy są kluczowym elementem naszego powodzenia.

We wszystkich aspektach pracy Zakład Pilotażowy Paton kieruje się pragnieniem spełnienia wymogów, zgodnie z którymi musi funkcjonować. Każdy pracownik ponosi indywidualną odpowiedzialność za własny zakres obowiązków.

Kładziemy nacisk na dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, ochronę zasobów oraz środowiska, przy zachowaniu najwyższych standardów w dziedzinie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. Stworzenie pomyślnego biznesu oznacza przestrzeganie naszych wartości.

W naszym kodeksie postępowania w biznesie, stoimy na straży interesów naszych współpracowników i ogółu społeczeństwa. Popieramy i zachęcamy naszych partnerów, aby pomóc im w jak największym stopniu osiągnąć zamierzone cele.

W konkurencyjnym globalnym otoczeniu czasami będziemy natrafiać na sytuacje, w których Zakład Pilotażowy Paton stanie przed testem na integralność. W takiej sytuacji szukamy nowych możliwości poza zwyczajnymi rozwiązaniami. Używamy naszej kreatywności, aby znaleźć nieoczekiwane i praktyczne sposoby rozwiązywania problemów. Nasze doświadczenie, technologia i wytrwałość, pozwoli nam przyczynić się do rozwoju technologii spawania.

Każdy z naszego zespołu przedstawia najwyższe standardy osobiste oraz postępuje według kodeksu etyki dzięki czemu atmosfera poprawia wydajność pracy.

Naszym celem jest przyciągnąć, wzmocnić i zapewnić możliwość jak najlepszego rozwoju naszych pracowników, poprzez stosowanie motywacji i indywidualnego podejścia do każdego z nich. Jesteśmy uczciwi i transparentni w tym co robimy i jak robimy, mimo napotkanych trudności które pojawiają się na naszej drodze, podejmujemy nowe wyzwania. Jesteśmy gotowi do utrzymania otwartego dialogu z klientami, opartego na uczciwości, wzajemnym szacunku oraz profesjonalizmie w celu realizacji naszych wartości.