3 LATA GWARANCJI

Zakład Wyposażenia Spawalniczego Instytutu Elektrycznego Spawalnictwa im. E.O. Patona gwarantuje poprawne działanie źródła zasilania pod warunkiem dotrzymania przez użytkownika warunków obsługi, przechowywania oraz transportu.

Producent udziela gwarancji na okres 36 miesięcy zarówno na zakup konsumencki, jak i związany z działalnością gospodarczą. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia sprzedaży urządzenia końcowemu użytkownikowi na podstawie dokumentu sprzedaży tj. paragon lub faktura VAT.

Lista urządzeń objętych gwarancją:

  1. PATON VDI Mini
  2. PATON ADI 200 PAC

W ciągu podstawowego okresu gwarancji serwis zobowiązuje się do wykonania
następujących czynności na rzecz właściciela sprzętu marki PATON™:

  • Zdiagnozowanie oraz identyfikacja przyczyn usterek,
  • Zapewnienie koniecznych do napraw zespołów i elementów,
  • Wykonanie prac oraz wymiana uszkodzonych elementów i zespołów,
  • Sprawdzenie sprzętu naprawionego,
  • Odesłanie naprawionego urządzenia.

Okres gwarancyjny jest przedłużany o okres obsługi urządzenia w serwisie.